Projectleider Verkeersveiligheid

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Project

Binnen het team Mobiliteit zijn ca 50 medewerkers verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Mobiliteitsplan (visie en programma). We werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid van de provincie Utrecht. Je gaat werken bij het cluster Verkeersveiligheid. In dit cluster voeren we projecten uit die in het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2015-2018 zijn vastgesteld. Het cluster verkeersveiligheid bestaat op dit moment uit: één opdrachtleider en 5 medewerkers.

Wij zoeken

Wij zijn op zoek naar een projectleider verkeersveiligheid. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig aandragen van infrastructurele oplossingen voor verkeersveiligheidsknelpunten op het provinciale wegennet. Je stemt hierbij je werkzaamheden af in het cluster Verkeersveiligheid Ook voorzie je als gelijkwaardig sparringpartner andere projectleiders van adviezen met betrekking tot verkeersveiligheid. Je focust hierbij op de projectleiders die het westelijk deel van de provincie Utrecht onder beheer hebben. Jij voelt je thuis in de rol van verkeersveiligheids-infrastructuurspecialist. Oplossingen draag je aan vanuit je ervaring met CROW-richtlijnen en -toepassingen (o.a. Duurzaam Veilig en Basiskenmerken Wegontwerp BKWO).


Je bent in staat om samen met de collega’s van het cluster Mobiliteitsinformatie inzichtelijk te maken hoe de verkeersveiligheid zich ontwikkeld en waar de prioriteiten liggen als het gaat om een veilig wegennet. Je bent daarnaast in staat voor een verkeersveiligheidsprobleem een onderbouwde oplossingsrichting te bedenken en hierover te adviseren. Ook beleidsadvisering, met beantwoording van statenvragen of algemene verkeersveiligheidsvragen behoren tot je taken. Met het schrijven van bestuurlijke stukken heb je dan ook aantoonbare ervaring. Informatie over hoe wij verkeersveiligheid aanpakken, kun je lezen in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.

Wij vragen

Bijdragen aan een goede monitoring en prioritering gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de infrastructuur van provinciale wegen.

Zelfstandig infrastructurele oplossingsrichtingen aandragen voor verkeersveiligheidsproblemen en deze afstemmen met de interne en externe ketenpartners (o.a. Verkeersveiligheidscluster, projectleiders van de diverse trajectstudies in het westelijk deel van de provincie, gemeentes etc.). Daarbij geef je ook onderbouwd advies over de prioritering van verkeersveiligheidsproblemen.

De oplossingsrichtingen verwerken in bestuurlijke stukken om zorg te dragen voor een oplossing en bijbehorende financiering. Dit in de rol van Verkeersveiligheid-infrastructuurspecialist.

Het optreden als een positief-kritische sparringpartner voor de projectleiders die zich bezighouden met trajectstudies. Je draagt oplossingen aan die de potentie hebben om het aantal verkeerslachtoffers te laten dalen.


Tijdsverdeling:


Projectleider verkeersveiligheidsprojecten richting infrastructuur (50%)

Adviseren trajectstudies toegespitst op Utrecht West (25%)

Beleidsuitwerking inclusief monitoring en prioritering op het gebied van verkeersveiligheid (25%)

Wij bieden

Contract voor de duur van 12 maanden op basis van 24 uur.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact met Remy Ris +31207519935

MULTI Engineering Group B.V. heeft in november 2015 Project Profession Engineering Support B.V. overgenomen. De overname bekrachtigt de strategische samenwerking die de beide bedrijven voor ogen hebben. Als onderdeel van MULTI kan Project Profession nu full-service oplossingen bieden aan haar klanten.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Aarzel dan niet om je uitgebreide CV te zenden naar remy.ris@projectprofession.nl

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geïntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.