Omgevingsmanager NTR

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Project

Je komt te werken binnen het team OV Projecten, als onderdeel van het projectteam Nieuwe Tram Remise (NTR).

Het projectteam is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en benodigde aanpassingen op het bestaande remiseterrein om de Uithoftramlijn te faciliteren. Het project heeft ten doel het realiseren van een nieuwe tramremise op de huidige locatie te Nieuwegein, zonder dat de exploitatie van de vervoerder en onderhoudsactiviteiten van OV Assetmanagement hiervan hinder ondervinden. Kortweg: “De winkel moet tijdens het project ongehinderd open blijven”.

Wij zoeken

Om het project tijdens de uitvoeringsfase te begeleiden is de provincie Utrecht op zoek naar een omgevingsmanager voor het gehele project. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interactie met de interne en externe omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. Jij werkt aan het creëren van begrip en vertrouwen in de omgeving en het komen tot een effectieve samenwerking met omgevingspartijen. Als omgevingsmanager ben je de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders (zowel extern als intern) en houd je je primair bezig met het goed afstemmen van deze verschillende belangen.

Een belangrijk deel van je tijd besteed je aan “de winkel open tijdens de verbouw”. Je communiceert actief met alle partijen die activiteiten uitvoeren op de Remiseterrein. Jij zorgt er voor dat zij minimale hinder van het project ondervinden. Hun dienstverlening mag niet onder druk te komen staan. Je zoekt naar oplossingen die leiden tot het meest optimale resultaat. Je stemt dit af met de opdrachtgevers (OV Assetmanagement en OV Exploitatie) van die partijen, omdat er kostenconsequenties kunnen zitten aan die maatregelen.

Door jouw zorgvuldige aanpak en gerichte communicatie voorkom je de beleving van overlast en zorg je er voor dat stakeholders het gevoel krijgen dat er iets met hun zorg en aandachtspunten wordt gedaan. Daarmee heeft de omgevingsmanager een duidelijke signaalfunctie in het projectteam bij het proactief signaleren van onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project en de besluitvorming. Ook ben je de adviseur van de projectmanager en zorg je voor de omgevingsinformatie die relevant is voor de te maken keuzes.

Maar ook intern ben jij de spin in het web die zorgt voor een nauwgezette en betrokken verbinding. Eén van de interne partners uit de omgeving van NTR is het team OV Asset Management. De afstemming met de Asset Management organisatie is veelal ook technisch inhoudelijk van aard.

De omgevingsmanager maakt deel uit van het projectmanagement team en wordt aangestuurd door de projectmanager. Het projectteam is gebaseerd op het IPM-model (Integraal Project Management).

Wij vragen

Stemt doelen en belangen van het project af op de doelen en belangen van stakeholders en adviseert hierover aan de projectmanager;

Voert verschillende overleggen met de verschillende project gerelateerde stakeholders waaronder de afdeling Asset Management, de gebruikers van de remise, contractpartners, Ondernemingsraad en andere afdelingen binnen de Provincie;

Stuurt de raakvlakmanager, procesmanager werksystemen en de junior omgevingsmanager (tot mei 2018) aan m.b.t. raakvlakken in en buiten het project;

Zorgt samen met de raakvlakmanager en de procesmanager werkplaatssystemen voor afstemming tussen de verschillende deelprojecten binnen de NTR;

Informeert en adviseert de communicatieadviseur van regiotram m.b.t. de projectgebonden interne- en externe communicatie;

Adviseert, ondersteunt en faciliteert het project t.a.v. benodigde procedures, ter verkrijging van vergunningen en ontheffingen en voert hierover het overleg met het bevoegd gezag;

Speelt adequaat in op wijzigingen of veranderingen in de omgeving van het project die van invloed zijn op de opgestelde plannen en ontwerpen en adviseert over risico’s en beheersmaatregelen;

Het periodiek rapporteren over de status en stand van zaken binnen omgevingsmanagement.


Wij bieden

Contract voor de duur van 12 maanden op basis van 24 uur per week

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact met Remy Ris +31207519935

MULTI Engineering Group B.V. heeft in november 2015 Project Profession Engineering Support B.V. overgenomen. De overname bekrachtigt de strategische samenwerking die de beide bedrijven voor ogen hebben. Als onderdeel van MULTI kan Project Profession nu full-service oplossingen bieden aan haar klanten.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Aarzel dan niet om je uitgebreide CV te zenden naar remy.ris@projectprofession.nl

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geïntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.