Archief Projectmanagement

Referentieprojecten tot maart 2014

 • Noord/Zuidlijn: bewaken van de dagelijkse planning van audits, ontwerptoetsen en stop-en bijwoonpunten tijdens de uitvoering van de afbouwfase (TT&A). Verwerking resultaten in Relatics ten behoeve van goede dossiervorming.

 • Noord/Zuidlijn: digitaliseren van documenten in Decos voor het project Transport, Techniek & Afbouw en ICT/Telecom. Documentaire informatievoorziening.

 • Noord/Zuidlijn: het configuratiebeheer voor de afdeling Systeemintegratie. De drie primaire taken waren:
  - het borgen van de beschikbaarheid van de configuratie;
  - opzet en beheer van de CRS in Relatics; 
  - het beheer en de bewaking van topeisen en systeemconfiguratie.

 • Noord/Zuidlijn: projectsecretariaat, secretariële en administratieve ondersteuning van het team Transport, Techniek & Afbouw en ICT/Telecom.

 • Noord/Zuidlijn: secretariële en administratieve ondersteuning van de stafafdeling Strategie, Bestuurlijke en Juridische Zaken.

 • Project Renovatie Amstelveenlijn: managementondersteuning en projectsecretariaat. Verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening op secretarieel & administratief gebied en ondersteuning van de projectmanager.

 • Project Kustwerk Katwijk: het verzorgen van de system engineeringstaken.

 • Kwaliteits- en V&G-management voor het project N329, Weg van de Toekomst.

 • Opzet en beheer van de planning van het project Wegen Westland.

 • Het projectsecretariaat, het documentbeheer en de omgevingcommunicatie voor het project PRO N329, Weg van de Toekomst.

 • Projectsecretariaat dijkverbeteringsprojecten: ondersteuning van de projectleider bij het inrichten en bewaken van de processen en de informatiestromen gedurende het veiligheidsonderzoek, de planstudie, de voorbereiding en de uitvoering van de dijkverbeteringsprojecten.

 • Toezicht houden op het vervangen van transportbanden Z202 KF2 van een staalproducent.

 • Het verzorgen van toezicht op en directievoering voor het project Aanpassing waterkering Haveneiland.

 • Het opzetten en structureren van de constructieafdeling van een betonfabriek te Bergen op Zoom.

 • Noord/Zuidlijn: het houden van toezicht op het deelproject Rokin.

 • Het houden van toezicht op het deelproject RAI Europlein van de Noord/Zuidlijn.

 • Coördinatie bij het samenstellen van het dossier Erkenningsregeling Prorail voor een civiele aannemer.

 • Acccountmanagement ten behoeve van de verkoop van wegverkeerssystemen aan Rijkswaterstaat.

 • Het verzorgen van de projectadministratie, het organiseren, bijwonen en notuleren van project- en diverse werkgroepvergaderingen van een inkoopproject van energie.

 • Interimmanagement van de afdeling Onderhoud en Beheer van straten, parken, plantsoenen en het strand voor een gemeente.

 • Projectadministratie en documentbeheer van een deelproject van de Noord/Zuid-lijn.

 • Projectsecretariaat van het project Uitbreiding Bloemenveiling Aalsmeer gedurende de ontwerpfase.

 • Projectmanagement van diverse verbouwings- en nieuwbouwprojecten van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 • Secretariële werkzaamheden voor het project Nieuwbouw RWZI West Amsterdam perceel 2.

 • Projectleiding van het project ECO II, uitbreiding afvalverwerkingsinstallatie Amsterdam.

 • Het geven van leiding aan een veranderingstraject van een onderhoudsafdeling voor een gemeentelijke dienst.

 • Het verzorgen van de projectplanning voor een grote aannemer. 

 • Project Renovatie metro Oost: het documentbeheer van de tunneltechnische installaties.

 • Bijdragen aan de inrichting van het documentmanagementsysteem van een staalproducent.

 • Inrichting van het documentbeheer van het project 2e Coentunnel.

 • Werkvoorbereiding en projectcoördinatie voor het project geluidschermen HSL.

 • Coördinatie en optimalisatie van de documenthandling & -beheer voor een een offshore installation contractor.

 • Het opzetten en bewaken van documentcontrol voor een groot investeringsproject in Sakhalin (Rusland).

 • Het beheren van het technisch tekeningenarchief voor het project nieuwbouw en verbouw Shell Laboratorium te Amsterdam.

 • Planningswerkzaamheden voor het aanvoerstelsel van een nieuw te bouwen RWZI.

 • Planning van de bouw van een aantal bergbezinkbassins van het projectbureau De Basisinspanning.

 • Project Invoering SAP DMS: coördinatie van documentbeheer- en handling bij een industriële opdrachtgever.

 

Bekijk ook het actuele overzicht 'Referentieprojecten Projectmanagemen & - beheersing'.

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.