Archief Projectmanagement

Referentieprojecten tot maart 2014

 • Noord/Zuidlijn: bewaken van de dagelijkse planning van audits, ontwerptoetsen en stop-en bijwoonpunten tijdens de uitvoering van de afbouwfase (TT&A). Verwerking resultaten in Relatics ten behoeve van goede dossiervorming.

 • Noord/Zuidlijn: digitaliseren van documenten in Decos voor het project Transport, Techniek & Afbouw en ICT/Telecom. Documentaire informatievoorziening.

 • Noord/Zuidlijn: het configuratiebeheer voor de afdeling Systeemintegratie. De drie primaire taken waren:
  - het borgen van de beschikbaarheid van de configuratie;
  - opzet en beheer van de CRS in Relatics; 
  - het beheer en de bewaking van topeisen en systeemconfiguratie.

 • Noord/Zuidlijn: projectsecretariaat, secretariële en administratieve ondersteuning van het team Transport, Techniek & Afbouw en ICT/Telecom.

 • Noord/Zuidlijn: secretariële en administratieve ondersteuning van de stafafdeling Strategie, Bestuurlijke en Juridische Zaken.

 • Project Renovatie Amstelveenlijn: managementondersteuning en projectsecretariaat. Verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening op secretarieel & administratief gebied en ondersteuning van de projectmanager.

 • Project Kustwerk Katwijk: het verzorgen van de system engineeringstaken.

 • Kwaliteits- en V&G-management voor het project N329, Weg van de Toekomst.

 • Opzet en beheer van de planning van het project Wegen Westland.

 • Het projectsecretariaat, het documentbeheer en de omgevingcommunicatie voor het project PRO N329, Weg van de Toekomst.

 • Projectsecretariaat dijkverbeteringsprojecten: ondersteuning van de projectleider bij het inrichten en bewaken van de processen en de informatiestromen gedurende het veiligheidsonderzoek, de planstudie, de voorbereiding en de uitvoering van de dijkverbeteringsprojecten.

 • Toezicht houden op het vervangen van transportbanden Z202 KF2 van een staalproducent.

 • Het verzorgen van toezicht op en directievoering voor het project Aanpassing waterkering Haveneiland.

 • Het opzetten en structureren van de constructieafdeling van een betonfabriek te Bergen op Zoom.

 • Noord/Zuidlijn: het houden van toezicht op het deelproject Rokin.

 • Het houden van toezicht op het deelproject RAI Europlein van de Noord/Zuidlijn.

 • Coördinatie bij het samenstellen van het dossier Erkenningsregeling Prorail voor een civiele aannemer.

 • Acccountmanagement ten behoeve van de verkoop van wegverkeerssystemen aan Rijkswaterstaat.

 • Het verzorgen van de projectadministratie, het organiseren, bijwonen en notuleren van project- en diverse werkgroepvergaderingen van een inkoopproject van energie.

 • Interimmanagement van de afdeling Onderhoud en Beheer van straten, parken, plantsoenen en het strand voor een gemeente.

 • Projectadministratie en documentbeheer van een deelproject van de Noord/Zuid-lijn.

 • Projectsecretariaat van het project Uitbreiding Bloemenveiling Aalsmeer gedurende de ontwerpfase.

 • Projectmanagement van diverse verbouwings- en nieuwbouwprojecten van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 • Secretariële werkzaamheden voor het project Nieuwbouw RWZI West Amsterdam perceel 2.

 • Projectleiding van het project ECO II, uitbreiding afvalverwerkingsinstallatie Amsterdam.

 • Het geven van leiding aan een veranderingstraject van een onderhoudsafdeling voor een gemeentelijke dienst.

 • Het verzorgen van de projectplanning voor een grote aannemer. 

 • Project Renovatie metro Oost: het documentbeheer van de tunneltechnische installaties.

 • Bijdragen aan de inrichting van het documentmanagementsysteem van een staalproducent.

 • Inrichting van het documentbeheer van het project 2e Coentunnel.

 • Werkvoorbereiding en projectcoördinatie voor het project geluidschermen HSL.

 • Coördinatie en optimalisatie van de documenthandling & -beheer voor een een offshore installation contractor.

 • Het opzetten en bewaken van documentcontrol voor een groot investeringsproject in Sakhalin (Rusland).

 • Het beheren van het technisch tekeningenarchief voor het project nieuwbouw en verbouw Shell Laboratorium te Amsterdam.

 • Planningswerkzaamheden voor het aanvoerstelsel van een nieuw te bouwen RWZI.

 • Planning van de bouw van een aantal bergbezinkbassins van het projectbureau De Basisinspanning.

 • Project Invoering SAP DMS: coördinatie van documentbeheer- en handling bij een industriële opdrachtgever.

 

Bekijk ook het actuele overzicht 'Referentieprojecten Projectmanagemen & - beheersing'.