Industriële Automatisering

Referentieprojecten

  • Noord/Zuidlijn: Het als senior Systeemarchitect in beeld brengen van de totaliteit van (de werking van) het systeem Noord/Zuidlijn, inclusief de daarbij horende raakvlakken.

  • Hoogheemraadschap: als senior technicus procesautomatisering verzorgen van het beheer en onderhoud op systeemniveau t.b.v. SCADA/PLC en DCS met bijbehorende hardware, software en besturingssystemen. 
  • Noord/Zuidlijn: projectleiding en coördinatie ICT. Het doel is om de coördinatie van ICT- raakvlakken te borgen. Daarnaast is de manager coördinatie ICT verantwoordelijk voor de raakvlakcoördinatie op het bestaande net en de coördinatie tussen ICT-contracten onderling.

  • Project Noord/Zuidlijn: engineering van de afbouw (UO-fase) van de telecommunicatievoorzieningen.

  • Informatiemanagement voor de inrichting van het documentmanagementsysteem van een staalproducent.

  • Hoogheemraadschap: projectleiding van diverse projecten op het gebied van elektrotechniek en procesautomatisering.