TMA specialist

Het Mobiliteitscentrum is de afdeling van de gemeente Amsterdam waar alle medewerkers terecht kunnen voor vragen, advies, begeleiding en training over interne en externe mobiliteit.

Project

Medewerkers van de gemeente die eenTalent Motivatie Analyse (verderop talentanalyse of TMA) willen laten uitvoeren, doen hiervoor een verzoek bij het mobiliteitscentrum.

Nadat de medewerker de test heeft uitgevoerd, ontvangt het mobiliteitscentrum het rapport met de uitslagen. Gewoonlijk voeren gespecialiseerde, gecertificeerde medewerkers van de afdeling deze gesprekken, maar in voorkomende gevallen en op piekmomenten worden deze werkzaamheden ook extern uitgevoerd.

Hiervoor wil de gemeente een pool opzetten met maximaal 5 TMA specialisten die bij toerbeurt gevraagd worden een zogenaamd validatiegesprek te voeren met een medewerker.

Wij zoeken

De werkzaamheden houden het volgende in:

De TMA specialist bespreekt de uitslag van de test met de medewerker die de test heeft gedaan en brengt daarvan verslag uit aan zowel medewerker als Mobiliteitscentrum.

Daarbij legt de TMA specialist uit dat de medewerker zelf kan bepalen met wie hij/zij het rapport deelt en dat het rapport wordt overgedragen aan een loopbaanadviseur van het Mobiliteitscentrum. De TMA specialist beantwoordt zo nodig vragen van de loopbaanadviseur over het rapport en is daarvoor gedurende een periode van een half jaar benaderbaar.

Overigens zullen de TMA gesprekken gevoerd worden op locaties van de gemeente Amsterdam.

De TMA specialist volgt nadere instructies over deze werkzaamheden van het Mobiliteitscentrum.

Wij vragen

Kandidaat is TMA gecertificeerd

Heeft kennis en kunde van de theorie en basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (TalentenAnalyses, CompetentieAnalyses).

Kan een eenvoudig functie- en competentieprofiel maken.

Kent het TMA gedrags- en alignment model en begrijpt de samenhang van de TMA methode.

Weet welke TMA rapportages er zijn en kan er flexibel mee werken.

Heeft een aanvullende training succesvol afgerond en beschikt over een NOLOC certificering.

Heeft kennis van de arbeidsmarktontwikkelingen bij de gemeente Amsterdam.

Heeft in 2017 minimaal 20 TMA gesprekken gevoerd.

Heeft in de afgelopen 5 jaar gewerkt voor een gemeentelijke organisatie.


Wij bieden

De kandidaten worden afwisselend per oproep uitgenodigd.

Het aantal TMA opdrachten is lastig te voorspellen.

Een TMA specialist wordt voor 1 jaar ingehuurd met optie tot verlenging.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact met Remy Ris op 020-751 99 35

MULTI Engineering Group B.V. heeft in november 2015 Project Profession Engineering Support B.V. overgenomen. De overname bekrachtigt de strategische samenwerking die de beide bedrijven voor ogen hebben. Als onderdeel van MULTI kan Project Profession nu full-service oplossingen bieden aan haar klanten.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Aarzel dan niet om je uitgebreide CV te zenden naar remy.ris@projectprofession.nl

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geïntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.