Specialist Systems Engineering

Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement.

Project

De opdrachtgever is momenteel een brug over het IJ te Amsterdam aan het voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat onder meer uit het uitvoeren van een studie naar de ruimtelijke inpassing, de technische voorbereiding, het opstellen van een bestemmingsplan, het omgevingsmanagement en de marktbenadering. Opdrachtgever is voornemens een deel van de voor deze voorbereiding benodigde advies- en ingenieursdiensten en -producten extern in te kopen.

Het projectteam belast met deze voorbereiding is conform Integraal Project Management (IPM) georganiseerd. Binnen het projectteam is de technisch manager verantwoordelijk voor de realisatie van de objecten in het project. Hij zorgt onder andere voor de technische specificaties (eisen) van het project op basis van de eisen en wensen van de stakeholders en de benodigde studies en onderzoeken. De technisch manager geeft leiding aan het technisch team, dat verder bestaat uit meerdere technische projectleiders en adviseurs voor de verschillende technische disciplines.


Systems engineering


Het project werkt met Systems Engineering (SE), conform het Stappenplan SE van het Ingenieursbureau van Amsterdam (IB). Het SE-proces wordt ondersteund door de Relatics workspace van het IB Amsterdam.


Wij zoeken

Deze uitvraag betreft twee Specialisten Systems Engineering die vanuit het SE-team van het project het technisch team en het omgevings-managementteam ondersteunen op het gebied van SE en Relatics. De Specialist Systems Engineering zal werkzaam zijn onder leiding van de SE-coördinator. De Specialisten Systems Engineering vormen samen met de SE-coördinator het SE-team dat onderdeel is van het projectteam Javabrug.


Werkzaamheden Systems Engineering Specialist:

Deelnemen aan stakeholder gesprekken / verslaglegging van de overleggen.

Analyseren van de output van de stakeholder gesprekken en het scherp krijgen van de wensen / eisen.

Vastleggen van alle data in Relatics die wordt gegenereerd gedurende het verzamelen van klanteisen en het opstellen van de klanteisspecificatie. Hieronder valt ook het traceerbaar houden van eismutaties en het importeren en exporteren van data in Relatics.

Meeschrijven aan de uiteindelijke definitieve KES: foutloos, consistent en conflictvrij. De KES vormt de basis voor het vervolg van het project.

Meewerken aan het opstellen van een Nota van Uitgangspunten, op basis van de hoofdlijnen van de KES, ten behoeve van de variantenstudie.

Ondersteuning bij het opstellen van het Nautisch programma van eisen.


Wij vragen

Kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.

Kandidaat heeft minimaal één jaar aantoonbare ervaring (in de afgelopen 3 jaar) in infrastructuurprojecten in de fysieke sector;

Kandidaat heeft kennis van en ervaring met het opzetten , inrichten/onderhouden van een KES middels Systems Engineering met behulp van Relatics binnen infrastructuurprojecten.

Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met opstellen van technische specificaties voor kunstwerkenkandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het voeren van gesprekken met stakeholders waarbij klanteisen werden opgehaald.

Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het voeren van gesprekken met stakeholders waarbij klanteisen werden opgehaald.

Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het zelfstandig opstellen van een klanteisspecificatie.


Wij bieden

Contract op basis van 32-36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Een verlenging is optioneel.


Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact met Remy Ris +31207519935

MULTI Engineering Group B.V. heeft in november 2015 Project Profession Engineering Support B.V. overgenomen. De overname bekrachtigt de strategische samenwerking die de beide bedrijven voor ogen hebben. Als onderdeel van MULTI kan Project Profession nu full-service oplossingen bieden aan haar klanten.


Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Aarzel dan niet om je uitgebreide CV te zenden naar remy.ris@projectprofession.nl


Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geïntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.