Senior Engineer Energie en Tractie

Metro en Tram is verantwoordelijk voor de bouw, het beheer en onderhoud van het Amsterdamse metro- en tramnetwerk. Daarnaast draagt de organisatie bij aan beleid en uitvoering van het openbaar vervoer in de metropoolregio Amsterdam.

Project

Eigendom en Beheer is namens de stad eigenaar en (wettelijk) beheerder van de metro- en traminfrastructuur en stelt deze ter beschikking van de vervoerder. We zorgen voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Daartoe stellen we eisen waaraan de infrastructuur moet voldoen. We bekijken het netwerk vanuit de ogen van de vervoerder én de reiziger. Ons doel is reizigers zo prettig mogelijk te vervoeren tegen een optimale prijs.


Wij onderhouden en beheren alle infrastructuur die nodig is om tram en metrovervoer mogelijk te maken. Dit gaat om:

• 117 km metrospoor (enkel)spoor met stroomvoorziening (derde rial);

• 227 metro wissels;

• 52 metrostations en haltes;

• 213 km tramspoor (enkel)spoor met bovenleiding;

• 650 tramwissels;

• 471 tramhaltes.

Wij zoeken

De senior engineer energie en tractie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van een zo efficiënt mogelijke structuur en werking van de energievoorziening in de metro en tram infrastructuur en het ontwikkelen van migratiestappen daarin. Dit binnen de kaders van exploitatie, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.


De opdracht bestaat onder andere uit:


Analyse ontwikkeling energieverbruik in metro en tram systemen (infra en materieel);

Het volgen van marktontwikkelingen de energievoorziening in het bijzonder in het openbaarvervoer;

Ontwikkeling van de technisch-inhoudelijke kaders voor het borgen van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid in de energievoorziening;

De borging van de technische ontwikkeling, doelmatigheid en toekomstvastheid van de energievoorziening binnen het totale werkende vervoerssysteem;

Initiëring en ontwikkeling van efficiency verbeteringen in de energievoorziening metro en tram;

Project tractieverzwaring metro : algemene begeleiding specificatie van technisch inhoudelijke kaders en toetsing aanbiedingen en producten;

Energie technische specificatie en verificatie van projecten nieuwbouw en wijziging energievoorziening systemen;

Ontwikkelen en onderhouden van relaties met belanghebbenden in het werkgebied, o.m. GVB, energieleveranciers, gemeente, Vervoerregio.

Wij vragen

Is in het bezit van een erkende WO diploma, Elektrotechniek. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk in de wereld van energiebedrijven, openbaar vervoer en kennisinstellingen in Nederland en internationaal.


Aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met:


Advisering op het gebied van energievraagstukken relevant is voor de onderhavige opdracht.


Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:


Kennis en ervaring met advisering aan OV bedrijven op het gebied van energievoorziening in relatie tot veranderingen in de energiemarkt.

Aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met ontwerp en ontwikkeling van energiesystemen is relevant voor de onderhavige opdracht.

Aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met innovatie van energiesystemen relevant is voor de onderhavige opdracht.

Aantoonbare recente ervaring met het ontwerpen van energiesystemen in het open vervoer, in het bijzonder op het terugvoeden van remenergie, in een van de G4 gemeenten.

Heeft minimaal 5 jaar recente ervaring op het gebied van innovatiemanagement van energiesystemen.

Heeft minimaal 5 jaar recente kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie technologie in railsystemen.

Kandidaat heeft minimaal 10 jaar recente werkervaring in projectmanagement waarvan minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van omvangrijke en multidisciplinaire projecten.

Heeft aantoonbaar kennis van recente ontwikkelingen op het gebied van hoogspanning en energietechniek.

Heeft aantoonbare werkervaring bij een van de 4-G gemeenten.

Wij bieden

Contract op basis van 36 uur voor de duur van 12 maanden (optie verlenging is aanwezig)

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact met Remy Ris +31207519935

MULTI Engineering Group B.V. heeft in november 2015 Project Profession Engineering Support B.V. overgenomen. De overname bekrachtigt de strategische samenwerking die de beide bedrijven voor ogen hebben. Als onderdeel van MULTI kan Project Profession nu full-service oplossingen bieden aan haar klanten.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Aarzel dan niet om je uitgebreide CV te zenden naar remy.ris@projectprofession.nl

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geïntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.