Archief E&I

Referentieprojecten tot maart 2014

 

 • Noord/Zuidlijn: engineering van de afbouw (UO-fase) van de electrotechnische installaties.

 • Werkvoorbereiding openbare verlichting en toegangstechniek voor een grote aannemer in de wegenbouw: van inkoop en planning tot uitvoering, administratie en beheer.

 • Tata Steel terrein & woningbouwvereningen: het verzorgen van inspecties van e-installaties en het verwerken van de resultaten in rapportages en tekeningen.

 • Het verzorgen van kabel- en leidingregistratie t.b.v. het beheersgebied van een netbeheerder.

 • Engineering van kabels & leidingen en travostations voor een netbeheerder.

 • Diverse installaties op het Tata Steel terrein: electrotechnische montagewerkzaamheden aan de primaire en secundaire installaties.

 • Projectleider Bouwkunde: aansturing van de uitvoering van gespecificeerde projecten.

 • Ziektevervanging calculator/werkvoorbereider: bouwkundige calculatie en werkvoorbereiding van burgerlijke- en utiliteitswerken.

 • Noord/Zuidlijn: engineering van de afbouw (UO-fase) van de telecommunicatievoorzieningen.

 • Noord/Zuidlijn: projectleiding en coördinatie ICT. Het doel is om de coördinatie van ICT- raakvlakken te borgen. Daarnaast is de manager coördinatie ICT verantwoordelijk voor de raakvlakcoördinatie op het bestaande net en de coördinatie tussen ICT-contracten onderling.

 • Haga Ziekenhuis: projectleiding van de hoogspanningsinstallatie van het project HagaVernieuwt.

 • Noord/Zuidlijn: project engineering van de afbouw (UO-fase) van de telecommunicatievoorzieningen. Als tester panelenbouw verantwoordelijk voor de eindcontrole van de panelen van de projecten.

 • 3 Project Evonik: prrocess control engineering.

 • NoordZuidlijn: engineering t.b.v. de afbouw (UO-fase) van de electrotechnische installaties.

 • Tekeningen en constructiewerkzaamheden voor diverse projecten utiliteitsbouw.

 • Project Uitbreiding Ikea: tekeningen, engineering en werkvoorbereiding elektrotechniek.

 • Project 2e Coentunnel: uitvoering VRI/OV.

 • Project 2e Coentunnel: werkvoorbereiding VRI.

 • Het houden van toezicht op het beheer en onderhoud van roldeuren.

 • Tekenwerkzaamheden VRI & OV voor OV-verkeersregelinstallaties.

 • AutoCAD-tekeningen VRI voor verkeersregelinstallatieprojecten bij een grote aannemer.

 • Elektrotechnische installatietekeningen voor het project Renovatie DeLaMar theater.

 • Tekeningen, engineering en werkvoorbereiding voor het project aanpassingen 
  Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

 • Werkvoorbereiding voor het project A1- 6 SAGO.

 • Uitvoeringswerkzaamheden voor de systemen en de portalen van het project A1-A6 SAGO.

 • Engineering van elektrotechnische installaties voor het project Medimall.

 • Advisering bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen van een aantal Shell-kantoren, ten behoeve van het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden installaties.

 • Onderhoud- en (ver)nieuwbouw aan gebouwen en werkplaatsen op het gebied van elektrotechniek op het Corusterrein in IJmuiden

 • Basis en detailed engineering van modificaties aan platforms van Total.

 • E&I advies en projectleiding voor het project Waterinlaat drinkwaterfabriek Weesperkarspel.

 • Werkvoorbereiding elektrotechniek aan het project Shell NYC.

 • E&I opzicht en in bedrijfstelling van het project Upgrade gemalen Waternet.

 • Het ontwerpen en uitwerken van E-installaties voor de nieuwbouw en renovatie van drinkwater- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

 • Advies over dynamisch verkeersmanagementsystemen voor het project Verbreding A4.

 • Ontwerp en engineering voor het project Revisie Total.

 • Beheer en onderhoud van de technische installaties van de zuivering RWZI Westpoort en de zuivering RI West.

 • Het verzorgen van de calculatie voor industriële projecten.

 • Eletrotechnische tekeningen voor een project Openbare verlichting.

 • HV/AC engineeringswerkzaamheden voor utiliteitsprojecten.

 • Het maken van HV/AC-tekeningen en constructieberekeningen voor utiliteitsprojecten.

 • Het verzorgen van de Omstelinrichting van de Kooksfabriek 2, Corus.

 • VRI-, OV- en kabeltekeningen voor het project OV-verkeersregelinstallaties.

 • Het ontwerpen van verkeerssignaleringssystemen, openbare verlichting, TSI's en kabeltracés ten behoeve van het project A1-A6 SAGO.

 • Het tekenen en berekenen van de HV/AC-installaties van het project Kromhout kazerne.

 • Het tekenen en ontwerpen van HV/AC-installaties en kostprijsberekening voor een project.

 • Advies en coöordinatie betreffende kabels en leidingen van het project N322 Rondweg Beneden Leuven - Druten.

 • Werkplan voor de aanpassing pompstation Vrijenbaan van een waterbedrijf.

 • Bestekvoorbereiding voor elektrotechnische installaties van het project Port Palmeira Kaap Verdische Eilanden.

 • Elektrotechnische engineering voor het project Schiphol P22.

 • Het opzetten en programmeren van de PCS7 software voor het overzetten van Honeywell TDC300 systemen naar Siemens PCS7 systemen.

 • Het houden van toezicht op E&I-werkzaamheden van het project Borealis PP6 te Burghausen, Duitsland.

 • Het tekenen en berekenen van glasvezelkabels voor het project glasvezelnetwerk Citynet Amsterdam.

 • Het verzorgen van de engineering en het bestek op het gebied van openbare verlichting voor het project aansluiting N201 - A4.

 • Ontwerpwerkzaamheden op het gebied van ondergrondse infra en dynamisch verkeersmanagement voor het project N302 - Harderwijk.

 • Het ontwerpen van elektrotechnische installaties voor diverse projecten in de (olie&gas)industrie.

 • Tekeningen en constructies van kabels & leidingen voor het project openbare verlichtingen en verkeerstechniek voor de A4 en de N201.

 • Het maken en bijwerken van schema's en revisieplattegronden voor bouwkunde, elektra en klimaattechniek van een staalproducent.

 • Tekenwerkzaamheden van elektrotechnische installaties voor het project uitbreiding Universiteit Amsterdam.

 • Het uitvoeringsgereed maken van het engineeringspakket van het project shutdown Hoogoven 7.

 • Engineering en projectvoorbereiding voor het project renovatie gietkraan onderhoudsconcept.

 • Advieswerkzaamheden voor de projecten Uniform Wegkant Platform (UWP) en Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Heerenveen.

 • Projectleiding van de projecten RWZI Waddinxveen en RWZI Noordwijk.

 • Het schrijven van E-bestekken voor diverse gemalen in opdracht van een hoogheemraadschap.

 • Elektrotechnische engineering voor het project Schiphol P22

 • Projectleiding van diverse projecten op het gebied van elektrotechniek en instrumentatie in opdracht van een hoogheemraadschap.

 • Ontwerpwerkzaamheden E voor het project Benutting spitsstroken A9 Velsen-Badhoevedorp.

 • Engineering voor het project CRAAG A9 Zuidelijke Rondweg Amsterdam.

 • Revisie van de elektrische installatie van het project ING Bank.

 • Voorontwerp en detailontwerp voor de optimalisatie van een thermische gasolie-installatie van een olieraffinaderij.

 • Voorbereiding en aanbesteding van diverse beheer- en onderhoudsprojecten voor installaties van kunstwerken, in opdracht van een gemeentelijke dienst.

 • Ontwerpwerkzaamheden voor en het geven van leiding aan het project.

 • Verkeerssignalering aanpassing A2 te Beesd.

 • Werkvoorbereiding voor en toezicht houden op de industrieverlichting van een industrieel complex.

 

Bekijk ook het actuele overzicht 'Referentieprojecten E&I'.