Archief E&I

Referentieprojecten tot maart 2014

 

 • Noord/Zuidlijn: engineering van de afbouw (UO-fase) van de electrotechnische installaties.

 • Werkvoorbereiding openbare verlichting en toegangstechniek voor een grote aannemer in de wegenbouw: van inkoop en planning tot uitvoering, administratie en beheer.

 • Tata Steel terrein & woningbouwvereningen: het verzorgen van inspecties van e-installaties en het verwerken van de resultaten in rapportages en tekeningen.

 • Het verzorgen van kabel- en leidingregistratie t.b.v. het beheersgebied van een netbeheerder.

 • Engineering van kabels & leidingen en travostations voor een netbeheerder.

 • Diverse installaties op het Tata Steel terrein: electrotechnische montagewerkzaamheden aan de primaire en secundaire installaties.

 • Projectleider Bouwkunde: aansturing van de uitvoering van gespecificeerde projecten.

 • Ziektevervanging calculator/werkvoorbereider: bouwkundige calculatie en werkvoorbereiding van burgerlijke- en utiliteitswerken.

 • Noord/Zuidlijn: engineering van de afbouw (UO-fase) van de telecommunicatievoorzieningen.

 • Noord/Zuidlijn: projectleiding en coördinatie ICT. Het doel is om de coördinatie van ICT- raakvlakken te borgen. Daarnaast is de manager coördinatie ICT verantwoordelijk voor de raakvlakcoördinatie op het bestaande net en de coördinatie tussen ICT-contracten onderling.

 • Haga Ziekenhuis: projectleiding van de hoogspanningsinstallatie van het project HagaVernieuwt.

 • Noord/Zuidlijn: project engineering van de afbouw (UO-fase) van de telecommunicatievoorzieningen. Als tester panelenbouw verantwoordelijk voor de eindcontrole van de panelen van de projecten.

 • 3 Project Evonik: prrocess control engineering.

 • NoordZuidlijn: engineering t.b.v. de afbouw (UO-fase) van de electrotechnische installaties.

 • Tekeningen en constructiewerkzaamheden voor diverse projecten utiliteitsbouw.

 • Project Uitbreiding Ikea: tekeningen, engineering en werkvoorbereiding elektrotechniek.

 • Project 2e Coentunnel: uitvoering VRI/OV.

 • Project 2e Coentunnel: werkvoorbereiding VRI.

 • Het houden van toezicht op het beheer en onderhoud van roldeuren.

 • Tekenwerkzaamheden VRI & OV voor OV-verkeersregelinstallaties.

 • AutoCAD-tekeningen VRI voor verkeersregelinstallatieprojecten bij een grote aannemer.

 • Elektrotechnische installatietekeningen voor het project Renovatie DeLaMar theater.

 • Tekeningen, engineering en werkvoorbereiding voor het project aanpassingen 
  Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

 • Werkvoorbereiding voor het project A1- 6 SAGO.

 • Uitvoeringswerkzaamheden voor de systemen en de portalen van het project A1-A6 SAGO.

 • Engineering van elektrotechnische installaties voor het project Medimall.

 • Advisering bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen van een aantal Shell-kantoren, ten behoeve van het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden installaties.

 • Onderhoud- en (ver)nieuwbouw aan gebouwen en werkplaatsen op het gebied van elektrotechniek op het Corusterrein in IJmuiden

 • Basis en detailed engineering van modificaties aan platforms van Total.

 • E&I advies en projectleiding voor het project Waterinlaat drinkwaterfabriek Weesperkarspel.

 • Werkvoorbereiding elektrotechniek aan het project Shell NYC.

 • E&I opzicht en in bedrijfstelling van het project Upgrade gemalen Waternet.

 • Het ontwerpen en uitwerken van E-installaties voor de nieuwbouw en renovatie van drinkwater- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

 • Advies over dynamisch verkeersmanagementsystemen voor het project Verbreding A4.

 • Ontwerp en engineering voor het project Revisie Total.

 • Beheer en onderhoud van de technische installaties van de zuivering RWZI Westpoort en de zuivering RI West.

 • Het verzorgen van de calculatie voor industriële projecten.

 • Eletrotechnische tekeningen voor een project Openbare verlichting.

 • HV/AC engineeringswerkzaamheden voor utiliteitsprojecten.

 • Het maken van HV/AC-tekeningen en constructieberekeningen voor utiliteitsprojecten.

 • Het verzorgen van de Omstelinrichting van de Kooksfabriek 2, Corus.

 • VRI-, OV- en kabeltekeningen voor het project OV-verkeersregelinstallaties.

 • Het ontwerpen van verkeerssignaleringssystemen, openbare verlichting, TSI's en kabeltracés ten behoeve van het project A1-A6 SAGO.

 • Het tekenen en berekenen van de HV/AC-installaties van het project Kromhout kazerne.

 • Het tekenen en ontwerpen van HV/AC-installaties en kostprijsberekening voor een project.

 • Advies en coöordinatie betreffende kabels en leidingen van het project N322 Rondweg Beneden Leuven - Druten.

 • Werkplan voor de aanpassing pompstation Vrijenbaan van een waterbedrijf.

 • Bestekvoorbereiding voor elektrotechnische installaties van het project Port Palmeira Kaap Verdische Eilanden.

 • Elektrotechnische engineering voor het project Schiphol P22.

 • Het opzetten en programmeren van de PCS7 software voor het overzetten van Honeywell TDC300 systemen naar Siemens PCS7 systemen.

 • Het houden van toezicht op E&I-werkzaamheden van het project Borealis PP6 te Burghausen, Duitsland.

 • Het tekenen en berekenen van glasvezelkabels voor het project glasvezelnetwerk Citynet Amsterdam.

 • Het verzorgen van de engineering en het bestek op het gebied van openbare verlichting voor het project aansluiting N201 - A4.

 • Ontwerpwerkzaamheden op het gebied van ondergrondse infra en dynamisch verkeersmanagement voor het project N302 - Harderwijk.

 • Het ontwerpen van elektrotechnische installaties voor diverse projecten in de (olie&gas)industrie.

 • Tekeningen en constructies van kabels & leidingen voor het project openbare verlichtingen en verkeerstechniek voor de A4 en de N201.

 • Het maken en bijwerken van schema's en revisieplattegronden voor bouwkunde, elektra en klimaattechniek van een staalproducent.

 • Tekenwerkzaamheden van elektrotechnische installaties voor het project uitbreiding Universiteit Amsterdam.

 • Het uitvoeringsgereed maken van het engineeringspakket van het project shutdown Hoogoven 7.

 • Engineering en projectvoorbereiding voor het project renovatie gietkraan onderhoudsconcept.

 • Advieswerkzaamheden voor de projecten Uniform Wegkant Platform (UWP) en Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Heerenveen.

 • Projectleiding van de projecten RWZI Waddinxveen en RWZI Noordwijk.

 • Het schrijven van E-bestekken voor diverse gemalen in opdracht van een hoogheemraadschap.

 • Elektrotechnische engineering voor het project Schiphol P22

 • Projectleiding van diverse projecten op het gebied van elektrotechniek en instrumentatie in opdracht van een hoogheemraadschap.

 • Ontwerpwerkzaamheden E voor het project Benutting spitsstroken A9 Velsen-Badhoevedorp.

 • Engineering voor het project CRAAG A9 Zuidelijke Rondweg Amsterdam.

 • Revisie van de elektrische installatie van het project ING Bank.

 • Voorontwerp en detailontwerp voor de optimalisatie van een thermische gasolie-installatie van een olieraffinaderij.

 • Voorbereiding en aanbesteding van diverse beheer- en onderhoudsprojecten voor installaties van kunstwerken, in opdracht van een gemeentelijke dienst.

 • Ontwerpwerkzaamheden voor en het geven van leiding aan het project.

 • Verkeerssignalering aanpassing A2 te Beesd.

 • Werkvoorbereiding voor en toezicht houden op de industrieverlichting van een industrieel complex.

 

Bekijk ook het actuele overzicht 'Referentieprojecten E&I'. 

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.