Archief Bouwkunde

Referentieprojecten tot maart 2014


 • Ziektevervanging calculator/werkvoorbereider: bouwkundige calculatie en werkvoorbereiding van burgerlijke- en utiliteitswerken.
 • Uitvoeren totaalscan (bouwkundig/installatie technische/organisatorisch)

 • Project Renovatie Metro Oostlijn: realiseren van bouwkundige opdrachten binnen de financiële randvoorwaarden. 
   
 • 3D-ontwerp van de aanpassingen en uitbreiding van RWZI Horstermeer.

 • Het tekenen en berekenen van beton- en staalconstructies voor offshore en onshore projecten.

 • Voorbereiding van en toezicht houden op projecten t.b.v. aanpassingen binnen het contingent van gebouw 600 Catering Noord te Schiphol. 

 • Het tekenen en berekenen van beton- en staalconstructies voor woningbouwproducent.

 • Voorbereiding van en toezicht houden op het beheer- en onderhoud van het vastgoed van een grote luchtvaartmaatschappij. 

 • Het uitwerken van het voorontwerp van het project Tandartspraktijk Den2 te Hilversum.

 • Coördinatie tussen de verschillende hoofdaannemers op het project Nieuwbouw PWC Riekerpolder gedurende de 1e fase van het werk. 

 • Bouwkundige calculaties voor diverse projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

 • Uitwerking bouwkundige tekeningen en details voor de nieuwbouw van kantoor PGGM Zeist.

 • Calculaties en werkvoorbereiding voor diverse kleine beton- en geluidsschermprojecten.

 • Bouwkundige engineering voor diverse projecten op het gebied van beheer en onderhoud aan een industrieel complex. 
 • Inspectie en projectvoorbereiding voor beheer- en onderhoudsprojecten aan stations en gebouwen van de NS
 • Toezichthouder project Parkeergarage/transferium Westraven te Utrecht. 
 • Toezicht houden op de uitbreiding en aanpassing van diverse Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI).


Bekijk ook het actuele overzicht 'Referentieprojecten Bouwkunde'

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.