Archief Bouwkunde

Referentieprojecten tot maart 2014


 • Ziektevervanging calculator/werkvoorbereider: bouwkundige calculatie en werkvoorbereiding van burgerlijke- en utiliteitswerken.
 • Uitvoeren totaalscan (bouwkundig/installatie technische/organisatorisch)

 • Project Renovatie Metro Oostlijn: realiseren van bouwkundige opdrachten binnen de financiële randvoorwaarden. 
   
 • 3D-ontwerp van de aanpassingen en uitbreiding van RWZI Horstermeer.

 • Het tekenen en berekenen van beton- en staalconstructies voor offshore en onshore projecten.

 • Voorbereiding van en toezicht houden op projecten t.b.v. aanpassingen binnen het contingent van gebouw 600 Catering Noord te Schiphol. 

 • Het tekenen en berekenen van beton- en staalconstructies voor woningbouwproducent.

 • Voorbereiding van en toezicht houden op het beheer- en onderhoud van het vastgoed van een grote luchtvaartmaatschappij. 

 • Het uitwerken van het voorontwerp van het project Tandartspraktijk Den2 te Hilversum.

 • Coördinatie tussen de verschillende hoofdaannemers op het project Nieuwbouw PWC Riekerpolder gedurende de 1e fase van het werk. 

 • Bouwkundige calculaties voor diverse projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

 • Uitwerking bouwkundige tekeningen en details voor de nieuwbouw van kantoor PGGM Zeist.

 • Calculaties en werkvoorbereiding voor diverse kleine beton- en geluidsschermprojecten.

 • Bouwkundige engineering voor diverse projecten op het gebied van beheer en onderhoud aan een industrieel complex. 
 • Inspectie en projectvoorbereiding voor beheer- en onderhoudsprojecten aan stations en gebouwen van de NS
 • Toezichthouder project Parkeergarage/transferium Westraven te Utrecht. 
 • Toezicht houden op de uitbreiding en aanpassing van diverse Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI).


Bekijk ook het actuele overzicht 'Referentieprojecten Bouwkunde'