Archief Civiele techniek

Referentieprojecten tot maart 2014

 • Lead Engineering Civil ten behoeve van een grote olieraffinaderij

 • Project Wegen Westland: projectcoördinatie GWW

 • Project Verbreding A15: systems engineering en informatieverwerking in Relatics: van vergunningsvoorwaarden, 'zwevende' contracteisen, materiaalspecificaties en - wijzingingen tot aanvullende en afgeleide eisen vanuit het ontwerp, K&L-eisen en keuringsplannen van onderaannemers.

 • Project P3 CINH: hoofduitvoering ondergrondse Infra voor een leidingbouwproject.

 • Het verzorgen van de tenderplanning (planning engineering) van een infrastructureel project.

 • Planvoorbereiding en werkvoorbereiding van diverse projecten van een grote aannemer in GWW, inclusief het opstellen van de plannen van aanpak voor alle aanbestedingen. Van kwaliteitsplannen, faseringen, werkmethodes, planningen en risicodossiers tot het vertalen van contractdocumenten naar werkinstructies en processen voor civieltechnische projecten van private partijen, gemeentes en provincies.

 • Het leveren van een bijdrage aan de diverse tenders van een aannemer in de GWW.

 • Project Reconstructie N410 Houten-Odijk: projectuitvoering GWW.

 • Noord/Zuidlijn: het houden van toezicht op en het verzorgen van de opleverdossiers van het contract Ruwbouw Centraal Station.

 • Project Reconstructie N515 bij de Zaanse Schans: uitvoering van gww-werkzaamheden in opdracht van een grote aannemer. 

 • Project Kustwerk Katwijk: het verzorgen van de system engineeringstaken.

 • Project Natuurbrug Laaderhoogt: werkvoorbereiding van het grond-, weg- en waterdeel van het project.

 • Project Reconstructie N242 Heerhugowaard: uitvoering van gww-werkzaamheden.

 • Project Calamiteitenboog A9/A22: projectuitvoering, uitvoering van gww-werkzaamheden.

 • Project Reconstructie Driebergerweg Zeist: projectuitvoering, uitvoering van gww-werkzaamheden.

 • Project TAQA te Bergen (NH): het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.

 • Project Opwaardering provincialeweg N350 Rijssen - Wierden: het uitvoeren van gww-werkzaamheden.

 • Het verzorgen van 2D-ontwerpen van met name onshore olie- en gasplants.

 • Longspans: werkvoorbereiding t.b.v Longspans in opdracht van een grote infrastructurele aannemer.

 • Projecten Groot onderhoud N506 & N522: het verzorgen van de uitvoering van de wegenbouw. 
 • Project Ecoduct Dwingelderveld & Aquaduct A4 Steenbergen: het  tekenen en ontwerpen van constructies t.b.v. diverse kunstwerken.

 • Gemeente Alphen aan de Rijn: vakopzichter Groen voor het onderhoud van openbaar groen binnen de gemeente.

 • Project Invista te Hoogvliet: vorm- en wapeningstekeningen (incl. as-built) van het project. 

 • Het voorbereiden van de bestekken van een 2-tal duikers te Almere.

 • Tekenwerk civiele constructies voor alle kleinere projecten van een grote aannemer. Onder meer voet- en fietsersbruggen, kademuur, vijverconstructies, duikers, verkeersbruggen beton etc.

 • Project verbreding N209: het maken van de projectplanning en het opstellen van een Van Gelder-standaard overall-planning incl. WBS, termijnplanning etc.

 • Steden Driehoek: Uitvoerder grond-, weg- en waterbouw voor het werkgebied de Steden Driehoek.

 • Noord/Zuidlijn: het houden van toezicht t.b.v. het deelproject 3.1 Voorplein Amsterdam CS en de Ruijterkade.

 • Project A50 Ewijk-Valburg: het maken van vorm en wapeningstekeningen van kunstwerken voor de DO-fase.

 • Projecten Reconstrueren en vervangen bruggen 2012: toezichthouding civiel technische kunstwerken, o.a. Barwoutswaarderbrug, Dorpsbrug Kamerik, Kwakelbrug Kanis. Het vervangen van diverse beschoeiingen, conform urenraming 2012 team Ingenieursbureau.

 • Project A15 Maasvlakte - Vaanplein: werkvoorbereiding van de verkeersgeleiding.

 • Tata Steel: calculatiewerkzaamheden voor Tata-projecten en het faciliteren van de totstandkoming van samenwerkingsovereenkomst tussen hoofdaannemer en Tata.

 • Het verzorgen van het ontwerp van BRW/WRM projecten voor een aannemer. 

 • Diverse Shell-projecten: Lead Engineer Civil

 • Project Herberekening kunstwerken provincie Noord-Holland: advies en constructieberekeningen.

 • Tender van het project A4 Delft - Schiedam: diverse opdrachten waaronder:
  - werkmethodes en -plannen van het grondwerk en het wegenwerk
  - deterministische planning en de probabilistische analyse PPI. 

 • Gemeente Utrecht: het houden van toezicht op de renovatie van de Abstederbrug en de Piet Heinbrug.

 • Project Botlek tanker terminal 2e Maasvlakte: het constructief ontwerp voor de tenderfase.

 • Project SAA: het verzorgen van het geotechnisch advies.

 • Boulevard Scheveningen: wapeningstekeningen van de fundaties van de brug Vuurbaak. 

 • Project Wegen Westland: in de functie van werkvoorbereider wegenbouw verantwoordelijk voor de werkmethodes en -plannen van het grond- & wegenwerk.

 • Project N201+: het houden van toezicht ten behoeve van het project N201+, deelprojecten, aansluitingen A4 en omlegging Amstelhoek.

 • Tekenwerkzaamheden constructieve kunstwerken in opdracht van een grote aannemer. 

 • Project Vleugel: controle van constructieberekeningen. 

 • Projectvoorbereiding van het project A12 Waterberg-Velperbroek (afrondingsfase) en het project N329, Weg van de Toekomst.

 • Project Avenue2: projectvoorbereiding van de voorbereidende werkzaamheden in het openbaar gebied van het tracé. 

 • Noord/Zuidlijn: het aansturen van het dagelijks toezicht op het deelproject station Rokin. 

 • Project Aanpassing provinciale weg N210: vorm- en wapeningstekeningen tijdens de UO-fase.

 • Het tekenen en ontwerpen van constructies voor diverse projecten van een grote infrastructurele aannemer.

 • As-built tekeningen voor het project Aanpassing provinciale weg N57.

 • Noord/Zuidlijn: toezicht houden op de werkzaamheden op het deelproject Vijzelgracht. 

 • Noord/Zuidlijn: toezicht houden op het deelproject 3.1 Voorplein Amsterdam CS en de Ruijterkade.

 • Documentbeheer van het ontwerp van het project A12 Utrecht - Veenendaal, Poort van Bunnik. 
   
   
 • Bijdragen aan het constructieve ontwerp van kunstwerken en utiliteitsbouwprojecten, bijvoorbeeld parkeergarages in Utrecht. 

 • Het tekenen en ontwerpen van civiele constructies voor het project Parkeergarage De Uithof, Utrecht

 • Het tekenen en ontwerpen van constructies voor het project Stadsbrug Nijmegen.

 • Project A12, Poort van Bunnik: het tekenen en ontwerpen van civiele constructies.

 • Het GWW-ontwerp DO en UO van het project N329, Weg van de Toekomst.

 • Ondersteuning van het management van een grote infrastructurele aannemer bij activiteiten rondom nieuwe ontwikkelingen.

 • Het verzorgen van het geo-technisch advies voor het project N329, Weg van de Toekomst

 • Ondersteuning van de teamleider beheer watersystemen in opdracht van een hoogheemraadschap. 

 • Ontwerp en studies voor de modificaties aan de platforms van NAM.

 • Het tekenen en ontwerpen van civiele constructies voor diverse projecten en tenders bij een grote aannemer.  
 • Project Bio-energiecentrale Eneco, Delfzijl: het verzorgen van het ontwerp van beton- en staalconstructies gedurende de tenderfase.  
 • Calculatie en werkvoorbereiding van de kleinere funderingsprojecten van een grote aannemer.  
 • Opzet en beheer van de planning van het project Wegen Westland.

 • Het maken van beton/staaltekeningen en -constructies van offshore en onshore projecten.

 • Het tekenen van ondergrondse infrastructuur voor het project Herinrichting Nieuwe Scheg te Amsterdam. 

 • Het maken van tekeningen in AutoCad en Civil 3D voor diverse waterkeringsprojecten en waterinrichtingsplannen. 

 • Opzet en onderhoud planning voor het project 2e Coentunnel.

 • Projectleiding kadereconstructies en baggerwerkzaamheden. 

 • Het tekenen van betonconstructies voor het project reconstructie A12 Gouda.  

 • Het houden van toezicht op het project Reconstructie IJdoornlaan.

 • Training van vakgroepmedewerkers van een ingenieursbureau en het inhoudelijk bijdragen aan het constructieontwerp van kunstwerken en utiliteitsbouw zoals parkeergarages, Utrecht.

 • Verantwoordelijk voor het tekenen en ontwerpen van constructies en hulpconstructies van diverse kunstwerken.

 • Werkvoorbereiding voor de aanpassingen en nieuw aan te leggen wegen behorende bij het Coentunnel Tracé.

 • Toezicht op het aanleggen van kabels en leidingen door derden voor de nieuwbouw Cybercentre te Aalsmeer

 • Tekenen van de ondergrondse infrastructuur van het project Herinrichting.

 • Project 2e Coentunnel: procesmatige ondersteuning van de projectmanager Tunnel met:
  - de implementatie van de werkprocessen;
  - het verbeteren van werkprocessen;
  - ondersteuning van overige projectteamleden bij het werken volgens deze   werkprocessen.

 • Toezicht op het project Dijkverzwaring Hoorn-Enkhuizen.  

 • Technische administratieve werkzaamheden tijdens de wegenaanleg binnen het project 2e Coentunnel.
  |

 • Bijdragen aan het aanbiedingsontwerp van het project Vleugel, spoorwegverdubbeling Vleuten-Geldermalsen.
   

 • Het tekenen en ontwerpen van constructies voor diverse kunstwerken van het project A13/A16 OTB fase

 • Projectleider / directievoerder rioleringen.

 • Toezicht op beheer- en onderhoudswerken aan VRI en OV voor het onderhoudsjaar 2009, Haarlemmermeer.
   

 • Engineering voor het project requisitiewerkzaamheden compression units Total L4A.
   

 • Tekeningen en berekeningen voor beton- en staalconstructies van de installaties van NEM

 • Het intekenen van de kabels en leidingen in het Tracé Coentunnelproject, incl. kruisende infrastructuur. 

 • Ontwerp en berekening van betonconstructies in opdracht van een grote aannemer, waaronder het opleverdossier Drontermeertunnel. 

 • Het tekenen en ontwerpen van (hulp)constructies van diverse kunstwerken in opdracht van een grote aannemer. 

 • Toezicht op het project N201+, deelprojecten Aansluitingen A4 en Omlegging Amstelhoek.
   

 • Peilwerkzaamheden tijdens het baggeren in Hollands Noorderkwartier. 
  |

 • Toezicht op het deelproject Rokin van de Noord-Zuid lijn.
   

 • Advies en coördinatie betreffende de kabels en leidingen behorende bij het project N322 Rondweg Beneden Leuven - Druten.

 • Het tekenen van staal- en hulpconstructies voor de projecten:
  - fiets- en voetgangerstunnel Cothen
  - ruitertunnel te Maarsbergen
  - geluidschermen te Nijkerk
  - vijzel- schuifdetails van een brug over de A2
  - fiets- voetgangerstunnel te Delft.

 • Het houden van toezicht voor het deelproject Rokin van de Noord/Zuidlijn.

 • Het opzetten en structureren van de constructieafdeling van betonfabriek Waco Lingen te Bergen op Zoom.

 • Het maken van constructietekeningen voor de volgende projecten:
  - koelwaterinlaat powerplant Magnum
  - herinrichting Van Beuningenplein in Amsterdam
  - nieuwbouw PGGM kantoor te Zeist
  - bouwkuip Lavendel te Cuijk
  - een tweetal onderdoorgangen bij het spoor in Heerhugowaard
  - parkeergarages in Amsterdam, Zeist en Cuijk.

 • Calculatie en werkvoorbereiding voor diverse projecten in de GWW-branche.

 • Het houden van toezicht op sloopwerkzaamheden, het bouwrijpmaken, grond/ en bestratingswerk, asfaltering wegennet, diverse woningbouwprojecten etc.

 • Het tekenen van beton- en staalconstructies voor de verbouwing/upgrade van de VU-apotheek.

 • Het toezicht houden op en het voorbereiden van diverse civieltechnische en cultuurtechnische werkzaamheden als kadereconstructies en baggerwerk. 

 • Het verzorgen van toezicht op en directievoering voor het project Aanpassing waterkering Haveneiland.

 • Het opzetten en structureren van de constructieafdeling van een betonfabriek te Bergen op Zoom.

 • Het houden van toezicht op het deelproject Rokin van de Noord/Zuidlijn.

 • Coördinatie van toezicht op het deelproject Rokin van de Noord/Zuidlijn.

 • Het houden van toezicht op het deelproject RAI Europlein van de Noord/Zuidlijn.
   

 • Tekeningen en constructies van kabels & leidingen voor het project openbare verlichtingen en verkeerstechniek voor de A4 en de N201.

 • Het maken en bijwerken van schema's en revisieplattegronden voor bouwkunde, elektra en klimaattechniek van een staalproducent.

   

 • Uitvoering van een nieuw te bouwen bergbezinkbassin te Amsterdam.

 • Berekeningen aan betonconstructies van diverse civieltechnische projecten, waaronder een hellingbaan van HSL-Combinaties Brabant Zuid, de onderbouw van spoorviaducten en duikers van Randstadrail Oosterheemlijn.

 • Geotechnisch advies voor het project dijkverzwaring Varkenskade.

 • Geotechnisch advies voor de projecten Bloemendalerpolder, Polder Gein-Zuid en Horn- en Kuijerpolder.

 • De uitvoering van het project fietspad Gameren-Zaltbommel.

 • Het uitwerken van constructieberekeningen voor het project parkeergarage Anna van Buerenplein te Den Haag.

 • Geotechnisch advies voor het project Hanzelijntraject Oudeland.

 • Het assisteren bij de werkvoorbereiding en uitvoering van diverse kunstwerken in wegvak B te Venlo van het project A73 Roermond.

 • Het maken van Civil 3D-tekeningen voor het waterkeringsproject Rondje Waardassacker.

 • Het verzorgen van directievoering voor het project Zuid-as, deelproject plangebied Gershwin/Mahler

 • Het verzorgen van toezicht en directievoering voor het project aanpassing waterkering Haveneiland

 • Het berekenen van en adviseren over diverse kunstwerken gedurende de planfase van het project stationsgebied Utrecht.

 • Het ontwerpen van beton- en staalconstructies voor diverse platforms en installaties van Shell

 • Het houden van toezicht op het aanbrengen/vervangen van riolering op het bungalowpark Eureka te Sint-Maartensvlotbrug.

 • Voorbereiding en directievoering voor beheer- en onderhoudsprojecten aan vaarwegen en natte kunstwerken in opdracht van een provincie. 

 • Het tekenen van civiele constructies voor het project detailengineering station RAI/Europaplein van de Noord/Zuidlijn.

 • Het houden van toezicht op werkzaamheden van het deelproject Voorplein Amsterdam CS en De Ruijterkade van de Noord/Zuidlijn. 

 • Civieltechnische inspectie ten behoeve van het beheer en onderhoud van diverse kunstwerken. 

 • Leidinggeven aan de tekenkamer van een aannemingscombinatie van de HSL.

 • Het houden van toezicht op het project Bestek wegen en bruggen Blauwe Stad te Winschoten.

 • Het houden van toezicht op de aanleg van geluidschermen op het project Verlegde Havenspoorlijn Betuweroute.

 • Ontwerp- en narekenwerkzaamheden voor kunstwerken, die deel uitmaken van de nieuwe en bestaande snelwegen rondom Antwerpen.

 • Bouwkundig en civieltechnisch toezicht op de uitbreiding en aanpasssing van diverse RWZI's

 • Coördinerende werkzaamheden gedurende de ontwerpfase van het project J-piergebied Schiphol.

 • Constructieberekeningen voor het project GEMBI te Heerhugowaard.

 • Het houden van toezicht op diverse deelprojecten van het project Noord/Zuidlijn.

 • Werkvoorbereiding van diverse kunstwerken in wegvak B te Venlo van het project A73 Roermond.


Bekijk ook het actuele overzicht 'Referentieprojecten Civiele Techniek'. 

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.